Bif Nytt nr. 2-2020

Postet av Brandbu IF den 29. Nov 2020

Hei, velkommen til høstens Bif nytt. Selv om vi har hatt noen vanskelige måneder, har mange av gruppene greid å holde god aktivitet. 

Her finner du nyheter fra sommeren 2020. Ønsker alle våre aktive, foreldre og øvrige medlemmer en riktig fin førjulstid, og en god jul!


0 Kommentar

Vi åpner for begrenset organisert trening i enkelte grupper!

Postet av Brandbu IF den 11. Nov 2020

I disse vanskelige tider skjer ting kjapt. På pressekonferanse tirsdag 10.10.2020, har Gran Kommune justere litt i forhold til tidligere retningslinjer. 

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres. Her er det viktig at en ikke samler andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, og at en holder seg til det stedet der aktiviteten vanligvis gjennomføres. 

Hvis det er noe du lurer på, kan du ta kontakt med din gruppe for å høre om aktiviteten gjenopptas. Aktiviteter som er utsatt til januar 2021;

  • Idrettsskolen
  • Svømmeskolen
  • Babysvømming
  • Lekgruppa 

Ellers er hovedbudskapet fra myndighetene, hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. 

Her kan du lese nye koronaforskrifter på kommunens sider.


0 Kommentar

Smittevern og oppmøteregistrering!

Postet av Brandbu IF den 30. Okt 2020

Med raskt økende smitte og fokus på forebygging og smittevern, er det viktig at alle tar i bruk vår sentrale løsning for oppmøteregistrering. 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. Dette gjelder alle som ikke er registrert som en del av arrangementet. Publikum, de som selv kjører til aktivitet og-/eller følger barn til aktivitet, må registrere seg ved hjelp av skjemaet. Hvis du er registret på annen måte, trenger du ikke å benytte dette skjemaet. 

Informasjonen vi samler inn vil KUN bli brukt ved eventuell smittesporing hvis det skulle oppstå smitte ved våre arrangement og trening. Informasjonen lagres i henhold til Gran Kommune sine retningslinjer i 14 dager. Du registrerer navn, mobilnummer og aktivitet.

Takk for hjelpen og samarbeidet. Sammen skal vi jobbe for en trygg og sikker arena for alle våre medlemmer igjennom denne vanskelige tiden.


0 Kommentar

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen!

Postet av Brandbu IF den 12. Okt 2020

Mandag 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Se endringene her.

 

veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

Dette er endringene som gjelder fra og med 12. oktober:

  • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
  • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
  • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
  • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
  • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler.
  • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

Se endringsloggen på Helsedirektoratets sider.


0 Kommentar

ISonen

Postet av Brandbu IF den 12. Okt 2020

Ta i bruk idrettens eget gratisløsning for å lage arrangement med online påmelding og betaling. Du har mange muligheter for å lage en egen fin nettside til arrangementet.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline